Maria Refors Legge

Rättsvetenskaplig forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut

Maria Refors Legge är doktor i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt, men arbetar som  rättsvetenskaplig forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon är författare av skoljuridisk kurslitteratur och undervisar på lärar-​ och rektorsutbildningen. Marias avhandling handlade om skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever. 

Författare i följande tjänster