Kurs

Avfallslagstiftningen

Avfallslagstiftningen

Om kursen

Miljörättens avfallslagstiftning är i ständig förändring. Bara under det senaste året har nya avfallsbestämmelser införts och ytterligare ändringar planeras. Avfallslagstiftningen har alltid varit spännande men under de senaste åren har rättsutvecklingen varit exceptionellt snabb – det är nödvändigt att hålla sig uppdaterad. Vad innebär förändringar och hur påverkar det din verksamhet?

Kursen Avfallslagstiftningen går utförligt igenom avfallslagstiftningen och analyserar frågorna djupgående ur ett rättsligt perspektiv samt går igenom de nya bestämmelserna och deras konsekvenser. Det blir även en genomgång av den EU-​rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området. Kursen har en juridisk inriktning, men passar även dem som är icke-​jurister med erfarenhet att arbeta med avfallsfrågor och som vill fördjupa sig i juridiken.  

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till jurister och advokater, inspektörer, miljökonsulter, projektledare, tekniska konsulter och beslutsfattare, såväl inom offentlig som privat sektor, som hanterar avfallsfrågor. Du behöver inga förkunskaper för att kunna ta del av kursen.

Programpunkter

 • Vad innebär de nya regler som införts 2020/21?
 • Vad är avfall och vad är en biprodukt?
 • När upphör avfall att vara avfall? Vad är End of Waste?
 • Vilket avfall undantas från avfallsreglerna och vad innebär undantaget?
 • Vilka särskilda regler gäller vid hantering av avfall? Är reglerna ändamålsenliga?
 • Vad är icke-farligt avfall, farligt avfall respektive inert avfall?
 • Vad är återvinning och bortskaffande? Hur ska gränsen dras?
 • Vilka krav ställs på deponi och det avfall som ska deponeras?
 • Vad gäller för regler vid förbränning av avfall?
 • Hur sluter vi kretsloppet avseende uppgrävda massor? Vilka krav gäller för dessa och fungerar systemet?
 • Vad innebär det nya begreppet kommunalt avfall? Var går gränsen mellan kommunalt avfall och verksamhetsavfall? Vem ska/får hantera detta avfall?
 • Vad är producentansvarsavfall och vem ska hantera det?
 • Vad innebär de nya reglerna om sorteringssystem för bygg- och rivningsavfall?
 • Vad innebär de nya reglerna om registrering av farligt avfall?
 • Hur ska avfallshantering prövas enligt miljöprövningsförordning och hur ska genomförda ändringar i 29 kap. miljöprövningsförordningen tolkas?
 • Vad gäller vid transport respektive export av avfall?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 24 kursdeltagare

Oscar Heimeryd

Kursledare

Oscar Heimeryd Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Oscar Heimeryd arbetar på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:30 Livesänd Antal platser stacks 6950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Avfallslagstiftningen

Tillfälle: den 8 maj 2024 09:00-16:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Avfallslagstiftningen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:30 Stockholm Antal platser stacks 7450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Avfallslagstiftningen

Tillfälle: den 8 maj 2024 09:00-16:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Avfallslagstiftningen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:30 Livesänd Antal platser stacks 6950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Avfallslagstiftningen

Tillfälle: den 21 november 2024 09:00-16:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Avfallslagstiftningen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:30 Stockholm Antal platser stacks 7450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Avfallslagstiftningen

Tillfälle: den 21 november 2024 09:00-16:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Avfallslagstiftningen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023