Söktips

Här får du tips om hur du kan förbättra din sökning och göra en mer exakt sökning för att lättare hitta det du söker.

Söktips

Grunderna i Google-sökning

Det är enkelt att söka med Google. Du skriver helt enkelt in ett eller flera sökord (de ord eller fraser som bäst motsvarar den information du vill hitta) i sökrutan och trycker på tangenten "Enter" eller klickar på knappen Sök.

Som svar skapar Google en resultatsida: en lista över dokument relaterade till dina sökord, med den mest relevanta sidan högst upp, sedan nästa och så vidare.

Här är några grundläggande tips som hjälper dig att vara så effektiv som möjligt när du söker: 
 
Välja sökord
Att välja rätt sökord är nyckeln till att hitta den information du behöver.

Börja med det uppenbara – om du letar efter allmän information om Hawaii försöker du med Hawaii.

Det är dock ofta att rekommendera att använda flera sökord. Om du planerar att åka till Hawaii på semester är det bättre att söka på resa till Hawaii än att söka på något av de enskilda orden semester eller Hawaii. Och resa till Hawaii golf kan ge ännu bättre resultat (eller sämre, beroende på ditt perspektiv).

Fråga dig även ifall dina sökord är tillräckligt specifika. Det är bättre att söka efter lyxhotell Maui än efter hotell tropisk ö. Välj sökorden noga. Google söker efter de sökord du väljer, så lyxhotell Maui ger antagligen bättre resultat än riktigt trevliga ställen att övernatta i Maui.

Stora bokstäver
Google-sökningar är INTE skiftlägeskänsliga. Alla tecken räknas som små bokstäver, oavsett hur du skriver dem. Sökorden george washington, George Washington och gEoRgE wAsHiNgToN ger till exempel alla samma sökresultat.

Automatiska "och"-frågor
Som standard visar Google bara sidor där alla dina sökord ingår. Du behöver inte skriva "och" mellan orden. Kom ihåg att den ordning du anger termerna i påverkar sökresultaten. Ange fler sökord om du vill begränsa sökningen ytterligare. Om du vill planera en semesterresa till Hawaii kan du till exempel skriva in resa till hawaii.

Automatisk uteslutning av vanliga ord
Google ignorerar allmänna ord och tecken som "var" och "hur" samt vissa enstaka siffror och bokstäver, eftersom de har en tendens att göra sökningen långsammare utan att ge bättre resultat.

Om ett vanligt ord är viktigt för att få rätt resultat kan du inkludera det genom att lägga till ett plustecken ("+") framför det. (Var noga med att infoga ett blanksteg före plustecknet.)

Ett annat sätt att göra detta är att genomföra en frassökning, vilket helt enkelt innebär att du sätter citattecken runt två eller flera ord. Vanliga ord i en frassökning (till exempel "var är du") inkluderas i sökningen.

Om du t.ex. vill söka efter Star Wars, Episode I skriver du:
Star Wars Episode +I
eller
"Star Wars Episode I"
 
Frassökningar
Ibland vill du bara ha resultat som innehåller en exakt fras. I så fall sätter du helt enkelt citattecken runt sökorden.

Frassökningar är särskilt effektiva om du söker efter egennamn ("George Washington"), låttexter ("the long and winding road") eller berömda citat ("Jag kan motstå allt utom frestelse").

Negativa sökord
Om sökorden har mer än en betydelse (pass kan till exempel hänvisa till kortspel eller ID-handlingar) kan du fokusera sökningen genom att sätta ett minustecken ("-") framför ord med innebörd du vill undvika.

Så här hittar du till exempel sidor om pass-ID-handlingar men inte pass-kortspel:
pass -kortspel

Obs! När du har med ett negativt sökord i sökningen måste du vara noga med att ha ett blanksteg före minustecknet.