Bob Nilsson Hjorth

Hovrättslagman, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Bob Nilsson Hjorth har tidigare varit hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Han har deltagit i ett antal statliga utredningar om hyresrätt, kooperativ hyresrätt, ägarlägenheter och bostadsrätt som sekreterare, expert eller särskild utredare. Författarskap inom de aktuella ämnesområdena. 

Författare i följande tjänster