Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Skoljuridik

Skoljuridik

Vi har arbetat med skoljuridik sedan 1999. Vi förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium, grundsärskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och fritidshem.

Vi tillgodoser ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Vi har stor expertis inom skoljuridikens område och kan erbjuda de verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell.

Vi kan ge stöd och hjälp i frågor om skolans arbetsmiljö, skollagen, elevhälsa, skolskjuts, kränkande behandling och diskriminering, offentlighet och sekretess, betyg och bedömning, godkännande av huvudman och rätt till bidrag, stöd och särskilt stöd, disciplinära åtgärder och mycket mer. Vi täcker helt enkelt in in alla områden inom skoljuridik.