Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Processrätt

Processrätt

Processrätten handlar om tillvägagångssättet vid domstolar och skiljedomsförfaranden.

Rättsområdet kan delas in i straffprocess, civilprocess och förvaltningsprocess. Straffprocess blir aktuellt när ett brott har begåtts och domstolen ska bedöma om en viss person ska hållas ansvarig. Civilprocess blir aktuellt när enskilda parter inte kan komma överens om och tvistar om något, till exempel om pengar eller en tvist inom familjen. Civilprocess kallas även tvistemål. Förvaltningsprocess behandlar myndighetsutövning och räknas till den offentliga rätten.

Ett skiljedomsförfarande är ett avgörande av en tvist av skiljeman eller skiljenämnd istället för av domstol. Den centrala lagstiftningen inom processrätt är rättegångsbalken.

Här ser du våra tjänster som bevakar rättsområdet.