Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till förvaltningsprocesslagen

Lagkommentaren är författad av Henrik Hedberg som beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till förvaltningsprocesslagen

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) innehåller de centrala bestämmelserna för processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen). I förhållande till rättegångsbalken är förvaltningsprocesslagen förhållandevis kortfattad, bland annat för att ge förvaltningsdomstolarna den processuella flexibilitet som behövs för att kunna hantera den mycket stora mängd olika måltyper som förekommer i dessa domstolar. I förvaltningsprocessen uppkommer fortlöpande många processuella frågeställningar, av skiftande karaktär, som måste kunna hanteras såväl av domstolarna som av parterna.

I kommentaren behandlas lagens bestämmelser paragrafvis. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna, främst med utgångspunkt i förarbetsuttalanden och rättspraxis. Om rättsläget i en viss fråga är oklart påpekas också detta, ofta i kombination med en redogörelse för författarens egen uppfattning.

Kommentaren vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera förvaltningsprocessuella frågeställningar. Som exempel kan nämnas domstolsjurister, jurister vid statliga och kommunala myndigheter samt advokater.

Författare

Henrik Hedberg

Rådman på Förvaltningsrätten i Malmö

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024