Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Visselblåsarpolicy

Enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, visselblåsarlagen, ska företag med över 50 anställda tillhandahålla en kanal för visselblåsning.

Vem kan anmäla

  • Anställda och arbetssökande.
  • Konsulter och leverantörer.
  • Praktikanter.
  • Personer som utför arbete under verksamhetsutövares kontroll och ledning.

Anmälan

Anmälan om missförhållanden kan lämnas skriftligt alternativt via telefon eller möte, se kontaktuppgifter nedan. Anmälan om missförhållandet ska beskrivas så utförligt som möjligt. Anmälan ska innehålla:

  • En kort summering av missförhållandena i den misstänkta händelsen.
  • Plats där händelsen/överträdelsen ägde rum, tidpunkt när händelsen/överträdelsen ägde rum.
  • Vem eller vilka som är inblandade, uppgifter om åtgärder vidtagits, om det var en engångsföreteelse eller om problemet är pågående eller återkommande.
  • Eventuell dokumentation som kan användas som bevis för din anmälan.

En giltig anmälan avser omständigheter inom ramen för JP Infonets verksamhet. Anmälan ska även uppfylla något av följande kriterier:

  • Missförhållanden där det kan finnas ett allmänintresse.
  • Misstanke om brott.

Ärenden som inte uppfyller kriterierna hänvisas till närmsta chef, chefens chef, HR eller skyddsombud.

Du kan vara anonym om du vill. Du kan också välja att vara anonym men samtidigt göra korrespondens möjlig genom att uppge en anonym e-postadress eller annan adress. Du kan även välja att vara öppen med din identitet, vilket i vissa fall kan göra det lättare för JP Infonet att utreda din anmälan.

Sekretess gäller även för uppgifter som kan avslöja identiteten på någon annan, om andra personer riskerar att skadas av att du larmar.

Återkoppling

När JP Infonet har tagit emot dina uppgifter utreds dem. Inom tre månader får du återkoppling på vilka åtgärder som har vidtagits.

Kontaktuppgifter

visselblasning@jpinfonet.se
Box 2237, 103 16 Stockholm
Växel: + 46 8 462 65 60 – Be att bli kopplad till HR-funktionen