Logga in

Glömt ditt lösenord?

Climate Change Counsel

Ett samarbete med klimatfokus

Vi har länge tyckt att klimatfrågan är viktig och söker vägar att bidra där vi tror att vi kan göra nytta för branscher med stor påverkansmöjlighet. Inom ramen för samarbetet med Climate Change Counsel hoppas vi kunna bistå jurist- och advokatbranschen i deras ambitioner kring klimatfrågor.

Om samarbetet

Under våren 2023 genomförde vi en studie som tittar på hur advokatbranschen arbetar i förhållande till näringslivets klimatomställning. Studien belyser hur klimatfrågor syns i det dagliga klientarbetet på affärsjuridiska byråer. 

Klimatomställningen aktualiseras i advokatbyråns alla verksamhetsområden. Sverige har ett lagstiftat mål att nå netto-nollutsläpp senast 2045, och stora delar av näringslivet ställer just nu om för att nå målet. Klimatomställningen berör inte ett isolerat rättsområde. Det handlar om allt från regulatoriska risker och handel med utsläppsrätter till klimatrelaterade försäkringstvister och avtal som tar hänsyn till den snabba utvecklingen.

Resultaten av studien presenterades i maj 2023.

Nu jobbar vi med att tillsammans utveckla och erbjuda informationstjänster, utbildningar och nätverk med fokus på klimatjuridik.

Vilka är Climate Change Counsel?

Climate Change Counsel startades 2021 av tre jurister med erfarenhet från advokatbyråer i Sverige, USA och Asien. De arbetar i dag globalt med att lyfta och driva klimatperspektivet inom affärsjuridiken, och på andra sätt stärka juristernas roll i samhällets och näringslivets klimatomställning.

Tankesmedjans VD Annette Magnusson var tidigare generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

JP Climatenet – lättillgänglig kunskap om klimatfrågor i juridiken

JP Climatenet ger dig en bred bevakning av klimatjuridiken och alltid tillgång till senaste nytt på klimatområdet. Med hjälp av djupgående analyser och domsreferat får du stöd med juridiska frågor som berör klimatomställningen. 

I tjänsten kan du dessutom ta del av sändningen av vår konferens Law and Climate Change Summit där framstående talare pratade om vad klimatförändringar och energiomställning betyder för jurister och advokater.

Läs mer och prova tjänsten gratis för att ta del av allt material inom området. 

Rapporten: Affärsjuristerna och klimatet – en nulägesanalys

Denna rapport syftar till att undersöka hur de svenska företagens ambitioner återspeglas bland jurister som företräder och ger råd åt dem. Dessutom granskar rapporten den relevanta utvecklingen i andra länder, inklusive klimatutlåtanden och initiativ från advokatsamfund och advokatbyråer.Pressmeddelanden

Klimatomställningens påverkan på juridik och näringsliv accelererar

Klimatrelaterade frågor kommer in i nästan all juridik. Det är nya regelverk, energiomställning, koloxidutsläpp, miljöskydd, tvister men också gröna avtal, due diligence samt finansierings- och rapporteringskrav. Klimatjuridiken ökar med växande styrka och en snabb kompetensökning krävs.

18 april 2024

JP Climatenet – ny viktig tjänst för jurister

Informationstjänsten JP Climatenet lanserades vid årsskiftet och i januari publicerades det första nyhetsbrevet fyllt med omvärldsbevakning och senaste nytt inom klimatjuridiken. Tjänsten är först ut i sitt slag inom ramen för detta snabbväxande område. Här finns relevant juridik, lagar och förordningar och analyser med mera, relaterat till klimatomställningen.

17 januari 2024

Rapportsläpp: Affärsjuristerna och klimatet

Den 26 maj 2023 släpptes rapporten Affärsjuristerna och klimatet och den illustrerar svenska advokatbyråers betydelse för näringslivets klimatomställning. Samtidigt visar den att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att öka medvetenheten om affärsjuridikens centrala roll i omställningen.

26 maj 2023

Lansering av rapporten ”Affärsjuristerna och klimatet: En nulägesanalys”

En rapport om advokatbranschens roll i näringslivets klimatomställning släpps den 26 maj. Den visar att få svenska affärsjurister anser sig ha en viktig roll i företagens omställning, trots att många redan arbetar med klimatrelaterad rådgivning. Studien är ett samarbete mellan tankesmedjan Climate Change Counsel och JP Infonet AB.

16 maj 2023

Climate Change Counsel och JP Infonet ingår samarbete med klimatfokus

Ett nytt samarbete har ingåtts mellan den svenska tankesmedjan Climate Change Counsel och det svenskägda informations- och kunskapsföretaget JP Infonet AB. I det första stadiet kommer en studie att genomföras som tittar på hur advokatbranschen arbetar i förhållande till näringslivets klimatomställning.

23 februari 2023

Pressklipp

Miljö & Utveckling, 2024-04-23 – Läs pressklipp
InfoTorg Juridik, 2024-04-22 – Läs pressklipp
Börskollen, 2024-04-19 – Läs pressklipp
Realtid, 2024-04-19 – Läs pressklipp
Grönt Samhällsbyggande, 2024-04-18 – Läs pressklipp
Grönt Samhällsbyggande, 2024-01-18 – Läs pressklipp
Tidskriften Advokaten, 2023-06-21 – Läs pressklipp

Webbinarium

Webinar: Commercial lawyers in the climate transition

Watch our webinar, which was broadcasted in September 2023.

In a one-hour webinar, experts from the International Bar Association, the UK Law Society, and law firms will discuss key findings from the report and the role of commercial lawyers in the climate transition globally.

Webbinarium: Affärsjuristerna och klimatet – en nulägesanalys

Ta del av vårt webbinarium som sändes i maj 2023 där vi presenterade rapporten Affärsjuristerna och klimatet: En nulägesanalys.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen kring klimatfrågor i affärsjuristernas arbete och analysera advokaternas roll i näringslivets omställning. Rapporten baseras på en enkätundersökning, djupintervjuer och publik information från Sveriges största affärsjuridiska byråer. Under webbinariet gick vi igenom resultatet av rapporten mer i detalj.