Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Marknadsrätt och immaterialrätt

Juridiskt stöd inom marknadsrätt och immaterialrätt

Marknadsrätt reglerar företagens agerande på marknaden, från marknadsföring till konkurrens och skydd för konsumenter. Det är en mångfacetterad rättslig disciplin som omfattar både offentliga och civilrättsliga aspekter. Immaterialrätt är det juridiska område som reglerar äganderätten till kreativa och intellektuella verk, såsom design, konstverk, varumärken och uppfinningar. Det omfattar upphovsrätt, varumärkesskydd, patenträtt, mönsterskydd och design. För att erhålla skydd krävs i de flesta fall ansökan och registrering av rättigheterna, förutom vid upphovsrätten som uppstår automatiskt och varar i 70 år efter skaparens död. 

Vi strävar efter att tillhandahålla det juridiska stöd och den expertis som behövs för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut, oavsett vilken sektor du arbetar inom eller vilken roll du har – vare sig det är på en advokat- eller patentbyrå, på en domstol eller i en intresseförening, och vare sig om du arbetar som bolagsjurist, kommunikationschef, marknadsansvarig eller patentombud.

Med hjälp av våra tjänster kan du snabbt och enkelt söka efter relevanta lagar, förarbeten, domar, praxis, vägledande dokument och nyheter inom rättsområdet. Du kan dessutom delta i en av våra kurser inom marknadsrätt och immaterialrätt för att ta del av grunderna eller fördjupa dig inom området.