ruler JP samhällsbyggnadsnet

Informationstjänsten för dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Stöd inom samhällsbyggnadsfrågor

Med JP Samhällsbyggnadsnet håller du dig uppdaterad på vad som händer inom samhällsplanering och på bygglovsfronten. Våra egna jurister och våra experter från bland annat domstolar och advokatbyråer vägleder dig genom rättsområdet. Våra djupgående analyser och referat ger dig stöd i att utforma egna skrivelser och beslut. Tjänsten passar dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor på kommun, länsstyrelse eller i privat verksamhet.

Bevakning av alla relevanta domar från mark- och miljödomstolarna

Du får del av ändringar i plan- och bygglagen och alla relevanta domar från mark- och miljödomstolarna inom ämnet. Dessutom bevakar vi vad som skrivs om samhällsbyggnad i medierna och lägger in vägledande dokument från myndigheterna. Vi har samlat det mesta om bygglov, förhandsbesked, strandskydd, bostadsanpassning, vindkraft, detaljplaner och översiktsplaner. 

Det här får du tillgång till

  Expertanalyser och referat

  Lagkommentarer

  Lagar och regler

  Domar och beslut

  Förarbeten

  Vägledande dokument

  Omvärldsbevakning

  Checklistor

  Ämnesguide

Experter

Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid...

Johan Larsson

Jurist, Landahl Advokatbyrå

Kajsa Reimers

Planchef, Ale kommun

Margaretha Gistorp

Hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen vid...

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Se alla författare för tjänsten
Anders Bengtsson

F.d chefsrådman i Mark- och miljödomstolen vid...

Björn Hellman

Advokat, Advokatfirman Åberg & Co AB

Carl-Gustaf Hagander

Arkitekt SAR/MSA, f.d. tekniskt råd i Mark- och...

Carl-Otto Lindberg

F.d. chefsjurist vid Länsstyrelsen i Göteborg

Giedre Jirvell

Ägare och grundare, Mark- & Miljörättsbyrån

Henrik Höglund

Konsult, Svefa

Johan Larsson

Jurist, Landahl Advokatbyrå

Kajsa Reimers

Planchef, Ale kommun

Katrin Strömberg

Jurist, Klimat- och näringslivsdepartementet

Lars Hydén

Civilingenjör

Mårten Dunér

Tekniskt råd i Mark- och miljödomstolen vid...

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Pia Pehrson

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Åsa Talvik

Miljörättsjurist

Skapa utredningar direkt i tjänsten

Med utredningsverktyget kan du bearbeta allt juridiskt material direkt i tjänsten. Verktyget passar exempelvis för att göra rättsutredningar, dokumentera pågående projekt eller skapa egna mallar och checklistor för interna processer.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev och sökordsbevakning

På måndagar och torsdagar får du ett redaktionellt nyhetsbrev med de senaste uppdateringarna i tjänsten. Och med hjälp av sökordsbevakningen har du möjlighet att skräddarsy ditt eget informationsflöde för exempelvis specifika lagrum, ämnen eller företeelser.

Hitta rätt material med ämnesguiden och vår sökmotor

Ämnesguiden ger dig en ämnessorterad genomgång av juridiken inom samhällsbyggnadsområdet. Du får pedagogiska texter med länkar till fördjupande material i tjänsten. Självklart hittar du även materialet med vår kraftfulla sökmotor.

Redaktörer för JP Samhällsbyggnadsnet

Carolina Engström

Redaktör, jurist

Kom igång redan idag

Prova gratis

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023