Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson var mellan 1994 och 2002 departementsråd och chef för Miljödepartementets rättsenhet. Han svarade där för lagstiftningen och genomförandet av miljöbalken. Han ansvarade också för Sveriges anpassning av miljölagstiftningen vid vårt EU-inträde 1995. Mellan åren 2002 och 2011 var Stefan Rubenson ordförande och chef för Statens va-nämnd. Därefter har han varit seniorrådgivare till advokatbyråer, skrivit böcker och artiklar om miljörätt samt föreläst om miljörätt, vattentjänstlagen samt plan- och bygglagen.

Stefan är författare till lagkommentaren till ledningsrättslagen.

Vi har intervjuat Stefan om hans lagkommentar till ledningsrättslagen. Kommentaren finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek och JP Fastighetsnet.

Har du fått några nya insikter när du kommenterat lagstiftningen?

Ledningsrättslagen är en grundläggande infrastrukturlag som är nödvändig för det moderna samhället, inte minst när det gäller bredbandsutbyggnad och det ökade behovet av utbyggd elkraft. Därför har lagen tillförts nya föreskrifter succesivt under 2000-talet och de näringspolitiska ambitionerna speglas i lagstiftningen, vilket gör ledningsrättslagen till ett intressant tidsdokument.

Vad har varit roligast med att skriva lagkommentaren till ledningsrättslagen? Och vad har varit mest utmanande?

Precis som med all lagstiftning om markanvändning måste fastighetsägarnas önskan att freda sina intressen vägas mot andra intressen där samhällsutvecklingen kräver lösningar. Avvägningen mellan korsande intressen har blivit föremål för många tvister och både Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolens avgöranden har givit upphov till ett antal intressanta rättsfall som återges och kommenteras.

Författare i följande tjänster

Stefans kurser

Kursen tar ett helhetsgrepp om de komplicerade frågor som uppstår vid och kring förorenade fastigheter. Vi behandlar föreskrifter, formell hantering med mera.

Kursledare: Stefan Rubenson Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 30 januari 2025

Få en genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden enligt miljörättens bestämmelser. Och ställ frågor direkt till kursledaren.

Kursledare: Stefan Rubenson Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 12 februari 2025

Fördjupa dig i de komplicerade juridiska regleringarna som gäller dagvatten. Stefan Rubenson ger dig en bred genomgång innehållande de viktigaste frågorna.

Kursledare: Stefan Rubenson Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 12 mars 2025

Få en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten. Vi behandlar miljökvalitetsnormer, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet med mera.

Kursledare: Stefan Rubenson Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 8 april 2025

Fördjupa dig i de juridiska regleringarna som gäller VA-rätten. Vi ger dig en bred genomgång av de mest relevanta delarna.

Kursledare: Stefan Rubenson Stockholm/Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 21 maj 2025

En nyhetsdag för dig som vill veta mer om vad som nyligen har beslutats i Sverige, Europa och övriga världen kring hållbarhetsfrågor kopplat till miljöjuridik.

Kursledare: Katarina Sundberg, Stefan Rubenson

Kurs: Gröna utmaningar – en nyhetsdag om miljöjuridik

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.