hammer lagkommentar till ledningsrättslagen

Lagkommentaren är skriven av jurist och miljörättsexpert Stefan Rubenson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till ledningsrättslagen

Ledningsrättslagen (1973:1144) har till syfte är att ge ledningsägare en sakrättsligt skyddad rätt att dra fram och bibehålla olika slags ledningar över annans mark. Ledningsrätten skapar möjlighet att utnyttja ett utrymme inom en fastighet för en ledning eller en annan anordning även om fastighetsägaren motsätter sig det. Avsikten har varit att skapa ett särskilt rättsinstitut som kan anses vara lämpligare för syftet än servitut och nyttjanderätt och mindre komplicerat än expropriation.

De ledningar som ingår i ledningsrättslagen är kommunikationsnät, till exempel optisk fiber eller teleledning, kommunikationsmaster, starkströmsledningar, vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar och gas- och oljeledningar. Dessutom kan ledningsrätten omfatta vissa tillbehör som är nödvändiga för ledningens funktion. Det kan till exempel röra sig om transformatorer, pumpstationer, brunnar, stolpar, stag med mera.

Ledningsrättslagen kommenteras paragraf för paragraf med utgångspunkt i lagstiftning, förarbeten och praxis från Högsta domstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Även äldre praxis från landets hovrätter kommenteras i den utsträckning avgörandena fortfarande är relevanta.

Stefan Rubenson har varit chef för Miljödepartementets rättsavdelning och ordförande och chef för Statens va-nämnd.

Författare

Stefan Rubenson

Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

26 feb 2024

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023