JP Infonet.se

Migrationsrätt

Migrationsrätt

Migrationsrätten handlar om utländska medborgares rätt att vistas i Sverige och frågor som berörs är bland annat uppehållstillstånd, uppehållsrätt, EU-rätt, arbetstillstånd, besök, visum, anhöriginvandring, anknytning, asyl, flyktingskap, förvar, utvisning, avvisning, pass, id-handlingar, ensamkommande barn och medborgarskap. Reglerna finns bland annat i utlänningslagen, Dublinförordningen och lagen om mottagande av asylsökande.

Våra tjänster för dig som arbetar med migrationsrätt på advokatbyrå, domstol eller myndighet. Passar även för dig som arbetar med flyktingmottagning eller integrationsfrågor i en kommun eller frivilligorganisation.