JP Infonet.se

Miljörätt

Miljörätt är ett brett rättsområde som syftar till att reglera personers agerande i förhållande till den yttre miljön, inklusive skyddet av natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden samt hälsoskydd och nyttjandet av naturresurser.

Viktiga lagar inom miljörätt

Skräddarsytt juridiskt stöd inom miljörätt för dina behov

Vi hjälper både myndigheter och privata företag, inklusive mark- och miljödomstolar, kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket och advokatbyråer specialiserade inom miljörätt. Vår expertis inkluderar jurister, professorer, advokater, ingenjörer och biologer, vilket gör att vi täcker in miljörättens tvärvetenskapliga karaktär.

Oavsett om du behöver hjälp med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter, hittar du informationen du behöver hos oss. Vi bevakar dessutom andra ämnen inom miljörätt, såsom hälsoskydd, strandskydd, artskydd, biotopskydd, kemikalier, avfall, energi, transporter och kommunalt vatten och avlopp. Kontakta oss för ett omfattande juridiskt stöd inom miljörätt.