Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Miljörätt

Juridiskt stöd inom miljörätt

Miljörätt är ett brett rättsområde som syftar till att reglera människors beteende i förhållande till den yttre miljön. Det inkluderar skydd av natur- och kulturvärden, bevarande av den biologiska mångfalden, förvaltning av naturresurser samt hälsoskydd. Vi har en omfattande expertis inom detta område, både genom våra egna jurister och de externa experter som vi samarbetar med. 

Vi strävar efter att tillhandahålla det juridiska stöd och den expertis som behövs för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut, oavsett om du arbetar med miljörätt på till exempel advokatbyrå, domstol eller myndighet.

Våra tjänster gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt söka efter relevanta lagar, förarbeten, domar, praxis, vägledande dokument och nyheter inom miljörätten. Vi erbjuder även kurser inom miljörätt där du kan få en grundläggande förståelse för eller fördjupa dig i ämnet. Vårt omfattande webbkursbibliotek inom miljö- och fastighetsrätt ger dig dessutom möjlighet till en flexibel, effektiv och lättillgänglig kompetensutveckling.