Logga in

Glömt ditt lösenord?

Straffrätt

Inom straffrätten behandlas en rad centrala frågor och regelverk som berör brottsliga handlingar och deras påföljder. Det mest centrala regelverket på området är brottsbalken, som listar och definierar majoriteten av brotten i Sverige samt fastställer bestämmelser för straffsatser. Här finns också andra grundläggande regler för straffrätten, till exempel reglerna om ansvarsfrihet och medgärningsmannaskap. Vissa brott regleras också i speciallagar, såsom narkotikastrafflagen och trafikbrottlagen.

Inom straffrätten aktualiseras ofta en mängd komplexa bedömningar. En och samma gärning kan falla in under flera brottsbeskrivningar, flera personer kan vara olika delaktiga i en brottslig gärning och omständigheter kan tala för att en gärningsman ska gå fri från straff. Många grundläggande problem har fått sina lösningar i praxis, vilket ställer krav på dig som arbetar med straffrätt att hålla dig väl informerad om nya och tidigare avgöranden. Var går till exempel gränsen för vad som är ett fullbordat brott? När är samtycke från brottsoffret ansvarsbefriande? Vilka brott är artbrott?

Viktiga lagar inom straffrätt

  • Lag om straff för vissa trafikbrott
  • Skattebrottslagen
  • Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
  • Lag om straff för penningtvättsbrott
  • Lag om straff för smuggling
  • Narkotikastrafflagen

För dig som arbetar med straffrätt

Vår informationstjänst JP Straffrättsnet är särskilt riktad till dig som arbetar som åklagare, domare, försvarsadvokat eller målsägandebiträde. I tjänsten har våra jurister samlat all relevant lagstiftning och praxis inom straffrätten. Du kan ta del av sammanfattningar av propositioner och dokumenten i sin helhet, men också av expertskrivna analyser och djupgående lagkommentarer. I tjänsten bevakar vi hela rättskedjan – från tingsrätt till Högsta domstolen.

Straffrätten är dessutom tätt sammankopplad med reglerna för rättegången i domstol. Du som arbetar med straffrätt behöver därför även hålla dig uppdaterad om frågor som rör processrätt. Av den anledningen har vi också samlat all relevant juridisk information om straffprocessen i JP Straffrättsnet.

Med JP Infonet får du tillgång till det juridiska material du behöver, oavsett om det rör förundersökning, brott, straffprocess, påföljd eller skadestånd på grund av brott. Vi ger dig en utförlig bevakning.