JP Infonet.se

Straffrätt

Straffrätt

Straffrätt är de regler om vad som är brottsligt och vilket straff eller vilken påföljd ska bestämmas för en viss brottslig gärning. Den mest centrala lagen på området är brottsbalken som började gälla den 1 januari 1965. Vid sidan av balken finns en mängd strafflagar som brukar gå under samlingsnamnet specialstraffrätten. Några av dessa är lag om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen och vissa regler i miljöbalken. Straffrätten hänger nära ihop med straffprocessrätten vilket gör att även rättegångsbalken är oundgänglig för den som jobbar med frågor som rör brott och straff.

JP Infonets tjänster ger dig som arbetar med straffrättsliga frågor ett bra stöd i ditt arbete. I vår informationstjänst JP Straffrättsnet bevakas, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Allt för att underlätta för dig i ditt dagliga arbete. Tjänsten riktar sig till dig som är advokat, åklagare, domare eller forskar inom straffrättsområdet.

Få tillgång till det juridiska material du behöver om allt från förundersökning, brott, straffprocess till påföljd – med vår kompletta bevakning inom straffrätt.