Om du arbetar med straffrätt på exempelvis en advokatbyrå, åklagarkammare eller forskar vid en juridisk fakultet är JP Rättsfallsnet–Brottmål tjänsten för dig. Här samlas all praxis på området och skapar ett verktyg för arbete med brottmålsprocesser, forskning och statistik.