JP Infonet.se

Socialrätt

Socialrätt

Socialrätt är vårt största rättsområde. Vi förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Vi har stor expertis på området och kan erbjuda de verktyg och tjänster som du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell.

Socialrätten täcker in socialtjänstens alla ansvarsområden – frågor om barn och unga, brottsoffer, ekonomiskt bistånd, familjerätt, funktionshinder, integration och asylsökande, missbruk, skuldsanering samt äldreomsorg. Dessutom ingår allmän förvaltningsrätt, till exempel frågor om handläggning och sekretess. Till socialrätt brukar man också räkna bidrag inom socialförsäkringen, så som assistansersättning, vårdbidrag och bilstöd.