Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Socialrätt

Juridiskt stöd inom socialrätt

Socialrätt är ett brett rättsområde som omfattar social trygghet, inklusive frågor som rör barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, familjerätt, äldreomsorg och mycket mer. Vi har omfattande expertis inom detta område, både genom våra egna jurister och de externa experter som vi samarbetar med.

Vi strävar efter att tillhandahålla det juridiska stöd och den expertis som behövs för att du ska kunna fatta rättssäkra beslut, oavsett vilken sektor du arbetar inom – vare sig det är socialtjänst, rättsväsendet, andra myndigheter eller privat verksamhet.

Genom våra informationstjänster kan du snabbt och enkelt söka efter relevanta lagar, förarbeten, praxis, vägledande dokument och nyheter inom området. Dessutom får du tillgång till en mängd bearbetat material i form av bland annat analyser, referat och checklistor för att underlätta ditt dagliga arbete. Vi erbjuder även juridisk rådgivning samt kurser inom socialrätt för att ytterligare stödja dig i ditt arbete och möjliggöra en fördjupad förståelse av ämnet. Dessutom tillhandahåller vi ett omfattande webbkursbibliotek inom socialrätt, som ger dig en flexibel, effektiv och lättillgänglig kompetensutveckling.