hammer Konsultstöd inom anbudsgivning

Om du behöver hjälp med anbudsgivning finns våra kunniga anbudskonsulter nära till hands för att räta ut eventuella frågetecken du kan tänkas ha.

Skicka förfrågan

Konsultstöd inom anbudsgivning

Se vår integritetspolicy

Personlig hjälp av en erfaren anbudskonsult

Behöver ditt företag hjälp med att upprätta kvalitativa anbud till offentlig sektor? Kanske är en viktig upphandling på gång utan att ni har tid, resurser eller kompetens att delta i den på det sätt ni önskar? En erfaren anbudskonsult kan då stötta er med anbudsskrivning och granskning, eller allmän rådgivning kring upphandlingsunderlaget och juridiken i övrigt.

Exempel på uppdrag

 • Anbudsskrivning – En möjlighet att helt eller delvis få stöd och hjälp att formulera, projektleda och skriva anbud, från annonsering till inlämnande.
 • Anbudsgranskning – En kvalitetsgranskning av textinnehåll i anbud samt en analys av om anbudet uppfyller ställda krav i anbudsförfrågan.
 • Rådgivning – Allmän rådgivning kring anbudslämnande och stöd i tolkande av upphandlingsunderlag.
 • Överprövning – Stöd vid ansökningar om överprövning och efterföljande yttranden samt rådgivning i frågan om en överprövning kan förväntas leda till önskad utgång.

Välj det upplägg som passar dig och din organisation bäst

Klippkort – en smidig lösning där ni avropar rådgivning

En smidig lösning är att teckna ett klippkortsavtal där ni köper tio eller fler timmar i förväg. 

• Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme.

Enstaka uppdrag – för tillfälliga behov

Behöver ni hjälp med ett enskilt uppdrag inom anbudsgivning, då hjälper vi såklart till. En accept på våra allmänna villkor och en faktureringsadress är allt vi behöver, därefter gör vi en uppskattning av uppdragets omfattning, och påbörjar sedan arbetet efter godkännande från er.

• Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme.

Våra anbudskonsulter

Greta Boström

Anbudschef och rådgivare, jurist

Sara Isevik

Anbudsansvarig

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023