JP Infonet.se

Ersättningsrätt

Ersättningsrätt

Ersättningsrätt delas in i skadeståndsrätt och försäkringsrätt.

Inom skadeståndsrätten är skadeståndslagen den centrala lagstiftningen. Skadeståndslagen innehåller regler om när ekonomisk ersättning för en skada ska betalas ut och hur stor denna ersättning ska vara. En skada kan vara utomobligatorisk, om parterna inte har några avtalsförpliktelser gentemot varandra – eller inomobligatorisk, om skadan uppstår inom ramen för ett avtalsförhållande. Ersättning för inomobligatoriska skador hanteras inom avtalsrätten.

Försäkringsrätt rör frågor om försäkringsavtals ingående och tolkning samt tvister om försäkringsvillkor.

Här ser du våra tjänster som bevakar rättsområdet.