JP Infonet.se

Arbetsrätt och arbetsmiljörätt

Arbetsrätt och arbetsmiljörätt

Arbetsrätt är ett mångfacetterat rättsområde, med en anställning följer ett antal rättigheter och skyldigheter, både för den anställde och för arbetsgivaren. Den anställde förpliktar sig till mer än att utföra det aktuella arbetet efter arbetsgivarens anvisningar och arbetsgivaren ikläder sig fler förpliktelser än att bara betala lön för det utförda arbetet. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även kollektivavtal spelar en viktig roll och innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren.

JP Infonets tjänster inom arbetsrätt och arbetsmiljö fungerar som verktyg och stöd för dig som berörs av och hanterar arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete. Tjänsterna vänder sig till såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som till chefer och personalansvariga eller andra som har behov av att hålla sig uppdaterade inom arbetsrättens område.

Få tillgång till det juridiska material du behöver i allt från anställning och anställningens upphörande till övergång av verksamhet, medbestämmande och tolkning av kollektivavtal – med vår kompletta bevakning inom arbetsrätt.