hammer Rådgivning inom miljö

Har du frågor som rör exempelvis strandskydd, tillsyn eller miljöfarlig verksamhet? Låt oss hjälpa dig reda ut frågetecknen.

Skicka förfrågan

Rådgivning inom miljö

Se vår integritetspolicy

Personlig hjälp av erfarna jurister

Har du svårigheter med frågor inom miljörätt som rör till exempel strandskydd, tillsyn eller miljöfarlig verksamhet? Med rådgivning hos oss får du hjälp av våra erfarna jurister med just din utmaning. Ingen fråga är för stor eller liten och vi finns bara ett samtal eller mejl bort. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Exempel på våra rådgivningsuppdrag

 • Rådgivning om miljöfarlig verksamhet, exempelvis inför samt efter en tillsynsåtgärd, industriutsläppsfrågor (IED-verksamheter) eller frågor om tillstånds- och anmälningsplikten
 • Rättsliga råd om områdesskyddet, såsom frågor om strandskyddsdispens, biotopskydd, landskapsbilden och Natura 2000
 • Juridiska frågor om vattenverksamhet
 • Frågor om artskyddet och exempelvis avverkning
 • Reder ut frågetecken kring skogs- och avverkningsfrågor
 • Rättslig rådgivning om vindkraft och energi
 • Rådgivning om avfallsfrågor
 • Bistår i frågor kring lagen om allmänna vattentjänster
 • Upprättar eller granskar olika miljörättsliga beslutsmallar
 • Understödjer med råd inför överklagande av miljörättsliga domar och beslut
 • Hjälper till med förvaltnings- och kommunalrättsliga frågor som anknyts till miljörätten


Välj det upplägg som passar dig och din organisation bäst

Rådgivningsabonnemang – förtur och ingen administration

När ni har behov av kontinuerlig juridisk rådgivning är ett rådgivningsabonnemang att rekommendera. Ett rådgivningsabonnemang innebär att du och dina kollegor via mejl eller telefon kan få rådgivning snabbt, utan någon övrig administration.

- Förtur till våra rådgivares tjänster
- En kvart som lägsta debitering och därefter debiterar vi per påbörjad kvart. 

Ni kan också välja vårt rådgivningsabonnemang Flex om ni behöver rådgivning inom flera rättsområden, som till exempel både miljörätt och arbetsrätt. Det här upplägget passar också bra om ni saknar en förvaltnings- eller kommunjurist eller behöver stärka upp organisationen med sådan kompetens.

Klippkort – en smidig lösning där ni avropar rådgivning

En annan smidig lösning är att teckna ett klippkortsavtal där ni köper tio eller fler timmar i förväg. 

- En halvtimme som lägsta debitering och därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme. 

Enstaka uppdrag – för tillfälliga behov

Behöver ni hjälp med ett enskilt uppdrag, då hjälper vi såklart också till. Kanske är det en förhandling i domstol eller ett ärende där ni bara har ett tillfälligt behov. En accept på våra allmänna villkor och en faktureringsadress är allt vi behöver, därefter gör vi en uppskattning av uppdragets omfattning, och påbörjar sedan arbetet efter godkännande från er.

- Lägsta debitering är en halvtimme, därefter debiterar vi per påbörjad halvtimme.

Kom igång redan idag

Skicka förfrågan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Hållbar upphandling
Våtmarken och juridiken

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen förklarar vår expert Annette Magnusson, medgrundare till Climate Change Counsel, den formella bakgrunden till COP28 och tittar närmare på innehållet i The UAE Consensus.

2 feb 2024

I målet prövar Högsta förvaltningsdomstolen om registreringar av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Ta del av domstolens bedömning här.

23 jan 2024

I denna analys ger JP Infonets expert Anja Ipp, medgrundare, Climate Change Counsel, en översyn av det klimatjuridiska rättsområdet.

15 jan 2024