Sven Boberg

Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sven Boberg är chefsjurist vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg  och har bakgrund som kammarrättsassessor och har även arbetat på länsstyrelsen i Västra Götaland med överklagade miljöbeslut och PBL-ärenden. Han är engagerad i lagstiftningsfrågor och har deltagit i flera statliga utredningar. Han har bedrivit undervisning i framförallt PBL-frågor. Sven är medförfattare till JP Kommentarer Plan- och bygglagen och till Detaljplanehandboken, som kom i en ny upplaga år 2019.

Författare i följande tjänster