Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Om kursen

Under denna utbildning i plan- och bygglagen (PBL) kommer du att få en orientering i plan- och bygglagstiftningen. Rättsområdet är komplicerat och har på senare tid dessutom varit föremål för många förändringar. Syftet med kursen är att ge dig som deltagare ökad trygghet i din egna handläggning och en helhetsbild över hur de olika delarna i PBL hänger ihop. Detta är viktigt för en djupare förståelse av PBL:s systematik och för att främja intern samverkan mellan olika kompetenser.

Vi går igenom centrala områden – planläggning, bygglovsprocessen och genomförande. Störst fokus kommer att ligga på de frågor som ofta upplevs som mest utmanande. Tillsyn tas inte upp inom ramen för denna PBL-kurs. Frågor rörande skadeersättning och inlösen berörs i begränsad utsträckning.

Under kursen går vi bland annat igenom frågeställningar som:

 • Hur långt sträcker sig det kommunala planmonopolet?
 • Vad menas med planenligt utgångsläge?
 • Hur tolkar man gamla detaljplaner?
 • Ska byggnadsnämnden ta hänsyn till egendomsskyddet?
 • På vilket sätt påverkar strandskyddet beslut enligt PBL?
 • När kan slutbesked inte ges?

Relevanta rättsfall tas upp för att illustrera den praktiska handläggningen. Deltagarna ges vidare möjlighet att ställa frågor under kursdagen.

För vem passar kursen?

Denna PBL-utbildning är en grundkurs som riktar sig till dig som är verksam jurist eller handläggare, främst inom kommun och länsstyrelser, men den passar även dig som är jurist och arbetar inom entreprenad- och bygg med flera. Kursen lämpar sig både för nybörjare och för dig som redan har erfarenhet av praktisk tillämpning, men som behöver förstärka och aktualisera dina teoretiska kunskaper.

Programpunkter

 • Om lagstiftningens syfte
 • Definitioner
 • Grundläggande principer
 • Översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser
 • Detaljplaners giltighet och därmed sammanhängande frågor
 • Planförfarandet – en översikt
 • Plantolkning
 • Bygglov, rivningslov och marklov – lovplikt, lovprövning och expediering
 • Centrala regler om genomförandet, bl.a. om kontrollplaner, startbesked och slutbesked
 • Om ärendehandläggningen
 • Skriva korrekta och rättssäkra beslut – att tänka på

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Katja Hedberg

Kursledare

Katja Hedberg Advokat/Partner, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB
Sven Boberg

Kursledare

Sven Boberg Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

1/10: 09:30-15:30
2/10: 09:30-15:30
Livesänd Antal platser stacks 10 400 kr exklusive moms

Kurs: Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Tillfälle: den 1 oktober 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

1/10: 09:30-15:30
2/10: 09:30-15:30
Stockholm Antal platser stacks 10 900 kr exklusive moms

Kurs: Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Tillfälle: den 1 oktober 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Plan- och bygglagen i praktiken – en grundkurs

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024