Jenny Kenneberg

Advokat och delägare, Brick Advokat

Jenny Kenneberg har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat med upphandlingsrättsliga frågor på både förvaltningsrätt, upphandlande enhet och som advokat.

Författare i följande tjänster