Johan Sigeman

Advokat och Delägare, Sigeman & Co

Johan Sigeman, Advokat och Delägare på Advokatbyrån Sigeman & Co i Malmö. Johan har sedan början av 1990-talet löpande biträtt såväl arbetsgivare som chefer i arbetsrättsliga ärenden. Han föreläser regelbundet och är ofta anlitad som skiljeman, inte minst i arbetsrättsliga tvister. 

Författare i följande tjänster