Leif Norell

Teknologie doktor

Leif Norell, F.d. värderings- och fastighetsrättslig specialist, Lantmäteriet, med inriktning på framför allt intrångsvärdering. Numera konsult, Norells Värderingstjänster. 

Författare i följande tjänster