Alexander Hantosi

Advokat, Ramberg Advokater

Alexander Hantosi är advokat på Ramberg Advokater. Alexander är främst verksam inom offentlig upphandling, konkurrensrätt, kommersiell avtalsrätt, energirätt, tvistelösning och arbetar i huvudsak med offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Han biträder såväl myndigheter och företag och tjänsterna omfattar avseende offentlig upphandling hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen samt överprövningar. Alexander är även ofta anlitad som rådgivare inom konkurrensrätten i synnerhet i statsstödsrättsliga frågor.

Författare i följande tjänster