Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Anna Christiernsson

Docent och biträdande lektor i miljörätt vid Stockholms universitet

Anna Christiernsson är docent och biträdande lektor i miljörätt vid Stockholms universitet. Hennes pågående forskning handlar bland annat om fiske och skydd av biologisk mångfald i Östersjön, energieffektivisering och skydd av kulturvärden. Hon har tidigare forskat om bland annat jaktlagstiftning, havs- och vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer. Hon är dessutom ledamot i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Författare i följande tjänster