Felix Rådberg

Kansliråd på Justitiedepartementet

Felix Rådberg är kansliråd på Regeringskansliet, Justitiedepartementet på enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt.

Författare i följande tjänster