Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Lena Wahlberg

Docent och universitetslektor, Lunds universitet

Lena Wahlberg är docent och universitetslektor i allmän rättslära med särskild inriktning mot medicinsk rätt vid Juridiska fakulteten i Lund. Hon har stor erfarenhet som föreläsare och av att bedriva undervisning på olika nivåer och för olika målgrupper i bland annat medicinsk rätt.

Hennes forskning fokuserar på etiska, bevisteoretiska och vetenskapsteoretiska problem som uppstår i mötet mellan rätten och andra discipliner, framför allt i den rättsliga regleringen av hälso- och sjukvården. Sedan 2022 är hon verksam i ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet om det svenska etikprövningssystemets ändamålsenlighet.

Lena skriver dessutom lagkommentarer för JP Infonet, däribland följande lagar: 

  • Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m
  • Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
  • Lag (1995:831) om transplantation m.m
  • Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död

Författare i följande tjänster