Marie Skåninger

Hovrättsråd

Marie Skåninger är hovrättsråd i Svea hovrätt sedan 2021. Dessförinnan arbetade hon som departementsråd och chef för Åklagarenheten i Justitiedepartementet. Hon har varit huvudman för ett flertal lagstiftningsprojekt på straffrättens och straffprocessrättens områden samt för flera EU-förhandlingar, samt varit expert i statliga utredningar. Marie har också jobbat som kammaråklagare i Stockholm.

Författare i följande tjänster