Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Patrik Bremdal

Docent i konstitutionell rätt, Uppsala universitet

Patrik Bremdal är docent i konstitutionell rätt och verksam vid Uppsala universitet. Patrik disputerade 2011 på en avhandling med titeln Riksdagens kontroll av regeringsmakten. Han har därefter forskat i frågor som rör demokrati, kontroll och ansvar i den offentliga maktutövningen. Patrik har bland annat skrivit boken Rätt till medborgarskap? – om de svenska naturalisationsreglerna och varit redaktör och författare till boken Mänskliga rättigheter i teori och praktik – Från idé till förvaltning. 

Patrik skriver dessutom lagkommentarer för JP Infonet, däribland följande lagar: 

Författare i följande tjänster