Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till hälso- och sjukvårdslagen

Lagkommentaren gör en heltäckande genomgång av bestämmelser i lagen med fokus på regleringen i dag, men med återblick till framväxten av lagstiftningen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande bestämmelserna för svensk hälso- och sjukvård och hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän. HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov.

Lagen definierar flera centrala begrepp som vad hälso- och sjukvård är, öppen- och sluten vård och primärvård. Bestämmelserna i HSL ger uttryck för flertalet grundläggande principer avseende hälso- och sjukvårdens mål, organisation, planering och samverkan samt ansvaret att erbjuda hälso- och sjukvård. Lagen innehåller även specifika bestämmelser kopplat till bland annat barn i hälso- och sjukvården, vårdgaranti och vårdavgifter.

Lagkommentaren gör en heltäckande genomgång av lagens bestämmelser med fokus på regleringen i dag, men med återblick till framväxten av lagstiftningen. Kommentarerna ger läsaren underlag för att förstå lagstiftarens intention och en vägledning vid den praktiska tillämpningen. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis. 

Lagkommentaren vänder sig till såväl jurister som andra yrkesverksamma som tjänstemän, vårdpersonal samt förtroendevalda som arbetar med eller kommer i kontakt med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket.

Författare

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy