hammer lagkommentar till lagen om informationssamtal

Lagkommentaren till lagen om informationssamtal är skriven av Linnéa Brossner och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om informationssamtal

Samförståndslösningar mellan föräldrar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är i regel bäst för barnet. Utdragna tvister kan påverka barn negativt. Många gånger innebär en samförståndslösning att barnet får bättre förutsättningar till lugn och ro i sin tillvaro. Om föräldrar själva kommer överens i frågor som rör barnet resulterar det ofta i en mer hållbar lösning, vilket främjar barnet. En domstolsprocess är också begränsad när det gäller möjligheterna att möta föräldrars och barns behov av olika sorters hjälp och stödinsatser.

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen finns det därför ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Målet med informationssamtalet är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Denna lagkommentar behandlar lagen om informationssamtal paragraf för paragraf. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. I kommentaren finns också hänvisningar till relevant rättspraxis.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning handlägger frågor om vårdnad, boende och umgänge, exempelvis domare, advokater och familjerättssekreterare.

Författare

Linnéa Brossner

Kansliråd, Justitiedepartementet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023