Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Lagkommentaren är skriven av policyexpert Christina Wainikka. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Upphovsrättigheter används i en stor mängd olika sammanhang. Det kan handla om fotografier, musik och film. Rent praktiskt innebär det att det behöver finnas en möjlighet att få rätt att använda upphovsrättsligt skyddade prestationer och en möjlighet för rättighetshavare att få betalt. Detta hanteras ofta via kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Det finns ett EU-direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som ligger till grund för en svensk lag på området. 

Lagen har till syfte att lägga grund för system som är välfungerande och som alla olika aktörer, från rättighetshavare till användare, kan känna tilltro till. I denna lagkommentar beskrivs lagens olika moment och inte minst läggs tyngd på den tillsyn som Patent- och registreringsverket har över de kollektiva rättighetsförvaltarna. 

Författare

Christina Wainikka

Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021