Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till arkivlagen

Lagkommentaren är skriven av Lars Clevesköld och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till arkivlagen

Denna omfattande lagkommentar till arkivlagen ger en noggrann genomgång av varje paragraf. Fokus ligger på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Under varje paragraf presenteras relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin för att ge en djupare förståelse för lagens tillämpning.

Lagkommentaren är särskilt utformad för att vara till nytta för myndigheter och enskilda organ som ansvarar för att tillämpa arkivlagen. Den erbjuder vägledning och hjälp för korrekt och rättssäker hantering av handlingar enligt lagens bestämmelser. Dessutom kan kommentaren vara av intresse för personer utanför myndigheterna som önskar insyn i myndigheternas handlingar och vill ha en bättre förståelse för deras skyldigheter och rättigheter enligt lagen.

Arkivlagen består av totalt 17 paragrafer, och denna lagkommentar granskar och analyserar varje paragraf i detalj. Genom att tillhandahålla en gedigen genomgång av lagen blir kommentaren en värdefull resurs för alla som behöver navigera och förstå bestämmelserna och tillämpningen av arkivlagen inom myndigheterna och andra organ, inklusive Svenska kyrkan.

Författare

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024