Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till bibliotekslagen

Lagommentaren är skriven av Erik Hellsten och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till bibliotekslagen

I kommentaren går författaren systematiskt igenom varje paragraf i bibliotekslagen (2013:801) , med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av lagens bestämmelser. Till varje paragraf finns relevanta hänvisningar som ingång till en fortsatt rättsutredning.

Lagkommentaren är särskilt utformad för att vara till nytta för kommuner och andra bibliotekshuvudmän i det allmänna biblioteksväsendet som har ett ansvar för att tillämpa och tolka bibliotekslagen, men också för till exempel andra organ och aktörer som har behov av vägledning i det biblioteksrättsliga regelverket.

Författare

Erik Hellsten

Rättssakkunnig, Kulturdepartementet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024