Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till bokföringslagen

Lagkommentaren är skriven av kanslichef vid Bokföringsnämnden Stefan Pärlhem. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till bokföringslagen

Bokföringslagen (1999:1078) gäller alla svenska företag och utländska företag som är verksamma i Sverige. Den gäller även i många fall organisationer som inte bedriver näringsverksamhet såsom bostadsrättsföreningar, stiftelser, trossamfund, ideella föreningar och samfälligheter. Lagen ska därför tillämpas av ett mycket stort antal fysiska och juridiska personer, varje dag och på alla transaktioner.

I kommentaren redogörs för lagens bestämmelser om bokföringsskyldighet, löpande bokföring, arkivering med mera. I kommentaren redogörs för kopplingar till näraliggande lagstiftning såsom skatterätt och brottsbalken. Hänvisning finns till relevanta rättsfall från, framför allt, Högsta domstolen.

Bokföringslagen är en ramlag. Det förutsätts att förarbeten till lagen och kompletterande normgivning från Bokföringsnämnden beaktas för att tillämpningen ska bli rätt. Kommentaren innehåller rikligt med hänvisningar till förarbeten och allmänna råd respektive uttalanden från Bokföringsnämnden. När det är relevant finns hänvisningar till uttalanden från Skatteverket och den praxis som verket tillämpar bland annat när det gäller språket i bokföringen, räkenskapsår och bokföring utomlands.

Författare

Stefan Pärlhem

Kanslichef vid Bokföringsnämnden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom associationsrätt:

Se vår integritetspolicy