Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till bostadsrättslagen

Lagkommentaren är skriven av Vanja Lycke och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen (1991:614) reglerar förutsättningarna för att starta och driva en bostadsrättsförening samt de rättigheter och skyldigheter som föreningen och bostadsrättshavarna har till varandra. De första föreningarna som skapades när personer gick ihop och förvärvade eller byggde flerfamiljshus benämndes ”bostadsförening upa” där upa står för utan personligt ansvar. När föreningarna ökade i antal ville lagstiftaren reglera vad som skulle gälla mellan parterna och bostadsrättslagen infördes redan år 1930. Den har därefter förändrats flera gånger och den lag som nu gäller trädde i kraft den 1 juli 1991.

År 2021 bodde cirka 20 procent av Sveriges hushåll i bostadsrätter och det finns över en miljon bostadsrätter i landet. År 2019 överläts bostadsrätter till ett värde om 247 miljarder kronor. Bostadsrättsföreningar blir fler och fler samtidigt som föreningarnas förvaltning och ekonomi påverkar många människor. Kommentaren är ett verktyg för att förstå regelverket och ger ledning för dess tillämpning för yrkesverksamma som kommer i kontakt med bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar.

I denna lagkommentar kommenteras lagen paragraf för paragraf. Kommentaren redogör för lagstiftarens intentioner med bestämmelserna och relevant praxis från domstolar, framför allt från hovrätterna och Högsta domstolen. Kommentaren uppdateras regelbundet med lagändringar och nya avgöranden.

Författare

Vanja Lycke

Hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024