Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till föräldrabalken

Lagkommentaren är skriven av Linnéa Brossner och Kalle Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till föräldrabalken

Föräldrabalken innehåller flera delar kopplade såväl till hur vårdnad utövas eller kan ändras som till fastställande av faderskap och flera andra delar kopplade till bestämmanderätt och ansvar kring underåriga barn. Den innehåller lagrum som reglerar förhållanden mellan ställföreträdare och personer som helt eller delvis saknar rättshandlingsförmåga. Det kan gälla såväl föräldrar som ställföreträdare för barn men även exempelvis förordnade vårdnadshavare eller gode män och förvaltare i förhållande till vuxna i behov av hjälp.

I lagkommentaren finns användarvänlig information som är uppdaterad och berör aktuell praxis. Här finns hänvisningar till lagrum och praktiska tips om hur barns egendom får användas, hur ett dödsbo behöver agera när ett underårigt barn är dödsbodelägare och en rad andra regleringar kopplade till den ekonomiska familjerätten.

Föräldrabalken har ett stort arbetsområde och avser den klassiska familjerätten (vårdnad, boende, umgänge), adoption och fastställande av föräldrar (faderskap/moderskap) men också vissa delar inom den ekonomiska familjerätten (underhåll, hur barns pengar får placeras med mera). Det är genom balkens regleringar som någon kan agera såsom ställföreträdare för en annan. På senare år har det 17 kapitlet tillkommit där anhörigas behörighet att rättshandla regleras. Balken har således ett ganska brett användningsområde men är samtidigt grunden för andra lagstiftningar avseende behörighet, ansvar med mera.

Författare

Kalle Larsson

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner...

Linnéa Brossner

Kansliråd, Justitiedepartementet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015