Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till förvaltningslagen

Lagkommentaren är skriven av Lars Clevesköld och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till förvaltningslagen

Denna lagkommentar till förvaltningslagen erbjuder en detaljerad analys av varje paragraf, med inkluderade förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Syftet är att ge en djup förståelse för hur lagen tillämpas och tolkas.

Kommentaren är utformad för att vara till nytta för myndigheter och domstolar som tillämpar förvaltningslagen. Genom att tydligt förklara paragraferna och deras praktiska tillämpning underlättar kommentaren en korrekt och rättssäker hantering av ärenden inom den offentliga förvaltningen. Samtidigt är den även användbar för andra som är berörda av den offentliga förvaltningens verksamhet och önskar en förbättrad förståelse för lagens regler och bestämmelser.

Lagen består av 49 paragrafer, och i denna lagkommentar granskas och analyseras varje paragraf noggrant och i rätt sammanhang. Detta gör lagkommentaren till en värdefull resurs för alla som behöver navigera och förstå bestämmelserna och tillämpningarna av lagen inom den offentliga förvaltningen.

Författare

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024