Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till kommunallagen

Lagkommentaren är skriven av Lars Clevesköld och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till kommunallagen

Kommunallagen reglerar och fastställer grunderna för verksamheten inom kommuner och regioner, inklusive deras angelägenheter, organisation och verksamhetsformer. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om kommunernas ledning, personal, samt medborgarnas delaktighet och insyn.

Lagen är uppdelad i 13 kapitel och denna lagkommentar tar upp varje paragraf i detalj. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Varje paragraf åtföljs av relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin för att ge en bred och välinformerad förståelse. 

Lagkommentaren är avsedd att vara till nytta för myndigheter och domstolar som tillämpar lagen, men den är även tillgänglig och användbar för andra som påverkas av kommunal verksamhet och vill ha en djupare insikt i dess regler och tillämpningar.

Författare

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024