Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om egenvård

Lagkommentaren är skriven av Linda Larsson och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om egenvård

Från den 1 januari 2023 gäller lagen om egenvård. Egenvård är när den enskilde själv, eller med hjälp av någon annan, utför hälso- och sjukvårdsåtgärder utanför hälso- och sjukvården. Egenvården kan till exempel vara att själv ta ett ordinerat läkemedel eller att göra övningar som har rekommenderats av en fysioterapeut. Men det kan också röra sig om mer avancerade hälso- och sjukvårdsåtgärder som den enskilde får hjälp med av exempelvis en personlig assistent. När egenvård utförs gäller inte hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Lagen om egenvård definierar egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal som har legitimation eller särskilt förordnande har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan (egenvårdsbedömning). Lagen definierar centrala begrepp som egenvård och hälso- och sjukvårdsåtgärd.

I lagkommentaren behandlar författaren bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis.

Lagkommentaren vänder sig till såväl jurister som andra yrkesverksamma som tjänstemän, vårdpersonal samt förtroendevalda som arbetar med eller kommer i kontakt med regelverket avseende egenvård.  

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy