Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om namn och bild i reklam

Lagkommentaren är skriven av Cecilia Torelm Tornberg som behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om namn och bild i reklam

Lag (1978:800) om namn och bild i reklam föreskriver ett förbud för näringsidkare att vid marknadsföring använda framställning i vilken någon annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Syftet med lagen är att ge skydd för den enskilde mot att dennes identitet olovligen utnyttjas i reklamsammanhang.

I lagen framgår att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot förbudet ska dömas till böter. Lagen ger rätt till ideell ersättning, ersättning för förmögenhetsskada samt skada som vållats genom brott. I förarbetena påpekas att reglerna i vissa fall får en ekonomisk betydelse samt att de har ett immaterialrättsligt inslag eftersom de medför en ensamrätt att bestämma om och på vilket sätt medverkan i olika former av reklam ska ske. 

I denna lagkommentar förklaras och sätts lagtexten i ett sammanhang för dig som använder reglerna i ditt arbete, oavsett om det är som advokat, bolagsjurist eller jurist anställd inom den offentliga sektorn. Kommentaren kan givetvis även användas av andra som vill ha vägledning vid tolkning och tillämpning av lagen. Kommentaren baseras på förarbeten, relevant praxis och doktrin.

Författare

Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021