Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Lagkommentaren är skriven av Per-Anders Broqvist och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar har till syfte att skapa transparens och tydlighet i byggprocessens inledande skede i de fall då kommunen ska sälja eller upplåta mark för att nya byggnader ska komma till stånd.

En kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande. Riktlinjerna ska också innehålla handläggningsrutiner och grundläggande villkor, till exempel hantering av intresseanmälningar och förslag från byggherrar.

Antalet kommuner som antagit riktlinjer för markanvisningar ökar för varje år. För den som i sin yrkesutövning är verksam i byggprocessen är det en grundläggande förutsättning att vara väl förtrogen med regleringen av markanvisningar för kommunal mark. Denna kommentar erbjuder sådan vägledning.

Författare

Per-Anders Broqvist

F.d. hovrättslagman i Mark- och...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024