Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om särskild företrädare för barn

Lagkommentaren är skriven av Carl-Gustaf Tryblom och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om särskild företrädare för barn

En allmän utgångspunkt är att ett barns vårdnadshavare företräder barnet i olika sammanhang. Om vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet kan det dock innebära att misstankarna inte kan utredas. Under vissa förutsättningar ska det därför utses en särskild företrädare för barnet. Den särskilde företrädaren ska, i stället för vårdnadshavaren, ta till vara barnets rätt under förundersökningen och en eventuell rättegång. Bestämmelser om den särskilde företrädaren och ärenden om att utse en sådan finns i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.  

I den här kommentaren redogörs för hur bestämmelserna i lagen ska förstås och tillämpas.

Författare

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024