Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om värdepappersfonder

Lagkommentaren är skriven av Johan Lycke och den redogör för det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om värdepappersfonder

Lagstiftningen om värdepappersfonder har, i sin nuvarande form, funnits sedan 1970-talet i Sverige och har sedan 1990-talet påverkats starkt av regelutvecklingen i EU – en utveckling som har accelererat under 2010-talet. 

Syftet med reglerna är huvudsakligen att säkerställa ett gott kundskydd för fondsparare. Sedan Sverige blev medlem i EU är den svenska lagstiftningen helt anpassad till den EU-gemensamma. Inledningsvis fanns ett direktiv som nationell lagstiftning anpassades till. EU-harmoniseringen har succesivt gått allt längre med utvidgade möjligheter till gränsöverskridande verksamhet och mer enhetliga regler. Regleringen har också blivit alltmer omfattande och svåröverskådlig. Den svenska lagen om värdepappersfonder kompletteras med föreskrifter från Finansinspektionen, direktverkande EU-förordningar och riktlinjer från Europeiska värdepappersmarknadsmyndigheten (ESMA).

I kommentaren förklaras centrala begrepp i lagen såsom fondbolag, värdepappersfond och förvaringsinstitut. Dessutom förklaras reglerna om förvaltning av en fond, till exempel kravet på att agera i andelsägarnas intresse och placeringsrestriktionerna, genom hänvisningar till föreskrifter, praxis, förarbeten och relevanta rättsakter i EU-rätten. 

Lagens bestämmelser är relevanta för var och en som sparar i fonder, men kommentaren riktar sig framför allt till myndigheter, domstolar och advokater som hanterar ärenden rörande värdepappersfonder.

Författare

Johan Lycke

Jurist och rådgivare åt företag inom den...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Nu finns nya lagkommentarer till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning publicerade i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Johan Lycke!

16 mar 2023

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021