Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om viten

Lagkommentaren är skriven av Katrin Strömberg och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om viten

Med hjälp av vite kan domstolar, kommuner, statliga myndigheter och länsstyrelser driva igenom vissa handlingar och förmå aktörer att fullgöra sina skyldigheter. Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. Särskilda bestämmelser om vitesförfarandet återfinns i ett antal lagar, medan de generella och centrala bestämmelserna regleras i lag (1985:206) om viten. Lagen tar upp hur ett vitesföreläggande får utformas och vad som gäller vid utdömande av vite.

I denna lagkommentar kommenteras lagen om viten paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framför allt hur den har kommit att tillämpas i praxis. Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkommen domstolspraxis och med eventuella lagändringar.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att handlägga ärenden där det kan bli aktuellt att förena ett beslut med vite. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. Kommentaren utgör vidare en nyttig vägledning för advokater och andra på den privata marknaden som behöver orientera sig om vitesförfarandet.

Katrin Strömberg

Jurist, Klimat- och näringslivsdepartementet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024