Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till marknadsföringslagen

Lagkommentaren är skriven av Daniel Tornberg och Sandra Hanson som behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen är den lag i Sverige som i första hand reglerar hur marknadsföring får genomföras och vad den måste innehålla. Syftet med lagen är att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

I korthet anger lagen att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed samt att det är förbjudet med vilseledande eller aggressiv marknadsföring. Genom marknadsföringslagen har EU-direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder implementerats i svensk rätt. Direktivet innehåller bland annat den så kallade svarta listan som innehåller marknadsföring som presumeras vara otillbörlig. Marknadsföringslagens närmare tillämpning är, givet rättsområdets föränderliga natur, starkt förbunden med dess hantering i domstolspraxis och omfattningen av praxis är riklig.

I denna lagkommentar förklaras och sätts lagtexten i ett sammanhang för dig som använder reglerna i ditt arbete, oavsett om det är som advokat, bolagsjurist eller jurist anställd inom den offentliga sektorn. Kommentaren kan givetvis även användas av andra som vill ha vägledning vid tolkning och tillämpning av lagen. Kommentaren baseras på förarbeten, relevant praxis och doktrin.

Författare

Daniel Tornberg

Advokat/CEO/Partner, Advokatfirman MarLaw

Sandra Hanson

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021